Komentarze

24 września 2023

XXV Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Iz 55, 6-9

Ps 145

Flp 1, 20c-24. 27a

Mt 20, 1-16a

„Czemu [gospodarz] nie najął zaraz wszystkich? O ile od niego by zależało, wszystkich by najął, a jeżeli nie wszyscy zaraz usłuchali wezwania, to różnica pochodzi z woli wezwanych. Dlatego jedni wcześnie rano, drudzy około trzeciej, inni około godziny dziewiątej zostali wezwani, inni wreszcie około jedenastej, kiedy byli gotowi usłuchać.”

św. Jan Chryzostom (IV-V w.)

Dobry Boże, dzięki Ci za Twoje cierpliwe czekanie! Pomóż nam już zawsze wsłuchiwać się w Twoje słowo i wskazuj nam, co mamy czynić.