Komentarze

22 maja 2022

VI Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne:

Dz 15, 1-2. 22-29

Ps 145

Ap 21, 10-14. 22-23

J 14, 23-29

Baranek i Lampa

Chciałoby się w tę majową niedzielę zaczerpnąć wprost z samego Źródła, jakie bije z tych wielkanocnych czytań. Zacznę od tego, że Jezus w kolejnym fragmencie z Ewangelii św. Jana dzieli się czymś najbardziej osobistym i intymnym, mówiąc uczniom, że „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.” Ta bliskość z Ojcem i z uczniami wyraża się w tym, że Jezus mówi to, co widzi u Ojca. Nie ma tu interpretacji, nie ma domysłów , bo jak sam mówi „nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca”.  Jakże wielka pokora Boga, „bo Ojciec większy jest ode Mnie”, mówi Jezus. Tłumaczy apostołom sens posłania i misji, do jakiej Bóg zaprasza i cały czas wskazuje na Ojca. Jak czytamy w Apokalipsie „a jego lampą – Baranek”, czyli Syn Boży. Lampa ma jeden cel: oświetlić coś, i taką rolę przyjął Jezus. Przychodzi aby nauczyć i na życie i nieśmiertelność rzucić światło przez Ewangelię. Nie mówi sam od siebie, nie narzuca, tylko świeci, aby ujawnić Prawdę. Za takim Chrystusem tęsknię i w takiego Chrystusa wierzę, pragnąc spełnienia się tego błogosławieństwa z Psalmu 67:

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

s. Michaela OP