Komentarze

15 stycznia 2022

II Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Iz 49, 3. 5-6

Ps 40

1 Kor 1, 1-3

J 1, 29-34

Ukazała się światłość wielka

Przychodzi Baranek Boży, a wielkie tłumy poszły za Nim, aby Go naśladować, a przez to pełnić wolę Ojca, który jest w Niebie. Jezus przyszedł pełnić wolę Bożą, stając się sługą. Przedziwna to droga, w której synostwo staje się służbą. W Jezusie widzimy, że służyć to znaczy panować. A skoro my jesteśmy dziećmi Bożymi, jak jest napisane w Liście do Galatów „na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!”(Ga. 3,6) to jak wielka to godność. A przecież to Jezus nam służy i On jako pierwszy pokazał, że uniżenie (kenoza) to nie bycie kimś gorszym, ale że właśnie przez to stajemy się kimś więcej. Bóg Jezus Chrystus przyszedł i dał nam sakramenty Pokuty i Eucharystii, gdzie najbardziej uwidacznia swe zjednoczenie z nami. W nich ukazuje nam, jak bardzo ukochał świat, aż do bycia Barankiem ofiarnym za nasze grzechy. Przychodzimy do Kościoła i możemy czerpać z łask, które spływają z Jego Ran. To my stajemy się obdarowani i wychodzimy umocnieni, bo jak napisał św. Paweł, dla nas Jezus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Chciałabym z psalmistą zaśpiewać „Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.

s. Michaela OP