Komentarze

19 listopada 2017
XXXIII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:
Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31
Ps 128
1 Tes 5, 1-6
Mt 25, 14-30

„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu ( gr. – w małym), nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25, 21).

Wierność w małym, w tym tylko, ile Pan powierzył. A Pan, jak się okazuje, nie chce zbierać tam, gdzie nie rozsypał. On sieje i rozsypuje łaski obficie i tyle ile nam potrzeba. Nie oczekuje od tego, który dostał dwa talenty, by uzyskał dodatkowe pięć. Wierność, czyli staranie się „według swych zdolności”, a nie według swych wymagań i planów. Być wiernym woli Bożej, by przebywać w Bożej radości.

Pisząc ten komentarz także próbowałam uzyskać pięć talentów z dwóch… Usłyszałam, że wierność wystarczy i weszłam w radość Pana 🙂

s. Małgorzata OP