Komentarze

28 maja 2023

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Czytania liturgiczne:

Dz 2, 1-11

Ps 104

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

J 20, 19-23

NIEUSTANNA PIĘĆDZIESIĄTNICA

Przyzwyczailiśmy się chyba w Kościele Ducha Świętego „wiązać” z uroczystością Jego zesłania pięćdziesiąt dni po celebracji Zmartwychwstania Chrystusa.

A przecież Pan Jezus posyła Ducha Świętego uczniom już wieczorem, właśnie w dzień zmartwychwstania (o czym mówi Ewangelia dnia dzisiejszego). Jezus przychodzi do zamkniętych i zalęknionych z darem pokoju i tchnieniem Ducha, by pośredniczyli w Jego władzy odpuszczania grzechów.

Dar pokoju i odpuszczenie grzechów to rzeczywistości, w których wciąż w Kościele uczestniczymy, bo to miejsce szczególnego działania Ducha Świętego.

Przypomina o tym fragment Czwartej Modlitwy Eucharystycznej:

(…) Abyśmy żyli już nie dla siebie,  ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia (…)”

i formuła rozgrzeszenia w sakramencie pojednania:

„Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Niech więc Pięćdziesiątnica trwa nadal, nieustannie. Przyjdź, Duchu Święty!

s. Katarzyna OP