Dzisiaj

     Główną osią naszego życia jest modlitwa i życie wspólne. Eucharystia, modlitwa brewiarzowa, różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu to momenty, w których spotykamy się razem w kaplicy. Codziennie mamy też czas na indywidualną modlitwę. Trwamy przed Panem, by wspólnie i osobiście wielbić Go, dziękować Mu i błagać Go za cały świat, za wszystkich ludzi. Prosimy, by słowo głoszone przez naszych braci przeniknięte było Jego miłością. Powierzamy Panu także intencje tych, którzy proszą nas o wstawiennictwo, a także troski całego Kościoła i świata.

Jako mniszki dominikańskie Zakonu Kaznodziejskiego zobowiązane jesteśmy do studiowania Prawdy Bożej. Staramy się na to znajdować czas indywidualnie i wspólnie. Ogromną pomocą w tym względzie są wykłady naszych braci (i nie tylko naszych braci), które odbywają się w klasztorze.

Pozostały czas wypełnia praca – zwyczajne prace domowe takie jak: gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie, a także praca w ogrodzie, szycie habitów i inne.

Oczywiście każdego dnia spotykamy się ze sobą, by rozmawiać, dzielić się swoimi radościami i smutkami, a także by wspólnie świętować.

Obecnie w naszej Wspólnocie jest 12 sióstr – 9 po ślubach wieczystych i 3 w czasie formacji.

Wiele osób przyjeżdża do nas, żeby modlić się razem z nami i zaczerpnąć duchowych sił (mamy 4 pokoje dla gości poza klauzurą). Serdecznie zapraszamy!