Plan dnia

Dzień powszedni

6.00 Godzina czytań
Jutrznia
Medytacja
7.30 Msza Święta
Tercja (modlitwa przedpołudniowa)
Śniadanie
10.00 Praca
13.00 Seksta (modlitwa południowa)
Obiad
Nona (modlitwa popołudniowa)
13.45 Praca
15.00 Silentium
16.00 Studium
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 Różaniec
Nieszpory
Kolacja
19.10 Rekreacja
19.55 Kompleta
(modlitwa na zakończenie dnia)
22.00 Silentium

Czwartek

6.00 Godzina czytań
Jutrznia
Medytacja
7.30 Tercja
Różaniec
Śniadanie
8.30 Rekreacja
10.00 Praca
13.00 Seksta
Obiad
Nona
13.45 Praca
15.00 Silentium
16.00 Studium
16.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 Msza Święta
Nieszpory
Kolacja
19.30 Kompleta
22.00 Silentium

Niedziela

24.00 Godzina czytań
7.00 Jutrznia
Tercja
Śniadanie
9.30 Msza Święta
13.00 Seksta
Obiad
Nona
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 Różaniec
Nieszpory
Kolacja
19.10 Kompleta
22.00 Silentium