17 września 2023

XXIV Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Syr 27, 30 – 28, 7

Ps 103

Rz 14, 7-9

Mt 18, 21-35

BYĆ JAK PAN BÓG

Próbowałam sobie wyobrazić kwotę, którą ma do oddania nielitościwy dłużnik i szybko skończyłam przeliczanie, bo jeśli jeden talent to równowartość 15 do 20 lat pracy, albo ponad 34 kg złota, to 10 tysięcy talentów przekracza moją wyobraźnię… Ludzie tyle nie żyją, by zarobić, pożyczyć, wydać, oddać takie mnóstwo kasy.

Po dojściu do takich wniosków chciałam włożyć tę opowieść Pana Jezusa między bajki, ale zadałam sobie pytanie: kim jest dłużnik, z którym rozlicza się król? I tu bajki się skończyły, bo odpowiedź, która wciąż mi towarzyszy jest jedna: „Ty jesteś tym człowiekiem.”

Tak, ja – grzesznik – nie jestem w stanie wypłacić się Bożej sprawiedliwości. Mogę jedynie pokornie błagać o Jego Miłosierdzie i z wdzięcznością je przyjąć. I jeszcze mam szansę być jak Bóg, naśladując Jego miłość, jeśli z serca przebaczę tym, którzy tego przebaczenia ode mnie oczekują.

s. Katarzyna OP