Kraków: „Ofiara uwielbienia” – we wrześniu rekolekcje Mysterium fascinans poświęcone modlitwom eucharystycznym