19 lutego 2022

VII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Kpł 19, 1-2. 17-18

Ps 103

1 Kor 3, 16-23

Mt 5, 38-48

Boże przykazania zapisane w Starym Testamencie brzmią jak obietnice: „nie będziesz”, „będziesz” – „nie będziesz nienawidził”, „będziesz miłował”. A w Ewangelii Jezus mówi do nas w czasie jak najbardziej teraźniejszym: „miłujcie” – bo On, Jezus Chrystus, tę obietnicę miłości wypełnił samym sobą, a w swoim Wcieleniu nierozdzielnie łącząc się z nami, uczynił nas zdolnymi do wcielania tych obietnic w nasze życie. A zatem, jak pisze dziś św. Paweł, jesteśmy cali Chrystusa i w Nim uczestniczymy w wypełnianiu się Bożych obietnic. I odtąd już zawsze – nawet doświadczając jeszcze na ziemi bólu, tęsknoty, smutku – uczestniczmy w radości Ducha Świętego mieszkającego w nas, uczestniczymy w szczęściu Bożej miłości.

s. Paula OP