16 października 2022

XXIX Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Wj 17, 8-13

Ps 121

2 Tm 3, 14–4, 2

Łk 18, 1-8

Jezus zachęcając uczniów do nieustannej modlitwy, daje im i nam za wzór ubogą wdowę naprzykrzającą się bogaczowi… Bóg zachęca nas, żebyśmy się Mu naprzykrzali, żebyśmy w dzień i w nocy mówili Mu o naszych potrzebach i o wszystkim, czym żyjemy.

Czy kiedy przyjdzie Syn Człowieczy znajdzie w nas wiarę? Czy wierzę, że Bóg ma zawsze dla mnie czas, że mnie kocha, że interesuje Go moje życie i wszystkie moje sprawy? Czy znajdzie wiarę? To On w innym miejscu powiedział: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9,23). On oddaje mi się całkowicie i jest zawsze gotowy, aby mnie wysłuchać, żeby wziąć mnie w obronę. Czy wierzę, że mogę Go w tym naśladować? Czy wierzę, że „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13)? „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8)

s. Miriam OP