Codziennie o 21.00 modlimy się różańcem w intencji pokoju w Ukrainie i na świecie oraz za sprawujących władzę nad narodami.