18 września 2022

XXV Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Am 8, 4-7

Ps 113

1 Tm 2, 1-8

Łk 16, 1-13

 

Możemy być pewni, że gdy św. Paweł pisze o „życiu cichym i spokojnym”, nie lansuje filozofii stoickiej, która w ówczesnym hellenistycznym świecie była dobrze znana. Św. Pawłowi chodzi bowiem o „życie ciche i spokojnie z całą pobożnością i godnością” – z pobożnością, a zatem po-Bożemu: aby nasze życie było dobre i miłe w oczach Boga; z godnością: czyli w szlachetnej prostocie dzieci Bożych. Będziemy żyli prawdziwie w pokoju, starając się o życie miłe Bogu – wypełnione Jezusową Ewangelią. Starając się o „życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością”, módlmy się za tych, którzy sprawują władzę nad narodami, bo pokój na świecie rozpoczyna się w naszych sercach.

s. Paula OP