11 września 2022

XXIV Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Wj 32, 7-11.13-14

Ps 51

1 Tm 1, 12-17

Łk 15, 1-32

Dzisiejsza Ewangelia uwalnia mnie od lęku, co będzie jeśli pobłądzę, jeśli w moim życiu podejmę jakieś złe decyzje i oddalę się od Boga.

On mnie znajdzie! On weźmie mnie z radością na ramiona i przyprowadzi do stada! On podejmie wszelki wysiłek byleby mnie odnaleźć. On będzie wyglądał mojego powrotu i wybiegnie mi na spotkanie. A potem będziemy świętować.

Ufam Mu, bo przez chrzest należę do Jego stada i On troszczy się o mnie, i Jemu zależy na mnie.

s. Miriam OP