4 września 2022

XXIII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Mdr 9, 13-18

Ps 90

Flm 9b-10.12-17

Łk 14, 25-33

 

O Mądrości

Dziś wyjątkowo świadomie przywołuję na początku mądrość, bo któż zdoła zrozumieć słowa Jezusa z początku Ewangelii, że «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” jeśli mu zabraknie Mądrości Bożej?

Na ludzki rozum te słowa mogą bulwersować, a co na to Bóg? Czy nie właśnie rozum nam podpowiada, że Bóg widzi głębiej i przenika nasze umysły? Można na każdą sprawę patrzeć na 1000 sposobów i często tak robimy świadomie lub nie. W tym też objawia się Mądrość zstępująca z góry, że na świat patrzymy już nie ludzkimi oczyma, ale zanurzamy się w spojrzeniu Stwórcy. Świat nabiera wtedy innej perspektywy. Gdy na tych, których kochamy, spojrzymy z przestrzeni nie tylko uczuć, ale i serca i umysłu, zobaczymy, jak kochać ich dojrzale. Kiedy cierpienie staje się dla nas ciężarem, potrzeba światłych oczu serca i świadomości rozumu, by wiedzieć jak ten znak Krzyża przyjąć i powiedzieć: Ave Crux.

Jezus zaprasza, abyśmy całe swe jestestwo wykorzystali w życiu, patrząc i słuchając, całym sercem, całym umysłem i duchem. Gdy zaczynamy współpracować z mądrością, wtedy łatwo odnajdziemy równowagę między tym, co my możemy zrobić, a co pozostaje w przestrzeni działania Pana Boga. Nasze plany, kalkulacje mają zawsze granice, ale oddając to Bogu, możemy być spokojni, że On natchnie nas do działania zgodnie z Jego wolą.

s. Michaela OP