28 sierpnia 2022

XXII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Syr 3, 17-18.20.28-29

Ps 68

Hbr 12, 18-19.22-24a

Łk 14, 1.7-14

NAUCZYCIEL

Pan Jezus wiedział, że jest bacznie obserwowany przez faryzeuszów, którzy jak On byli zaproszeni na ucztę szabatową. I w mistrzowski sposób wykorzystał tę sytuację, sam będąc bacznym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Współbiesiadnikom opowiedział przypowieść, w której (jeśli się odnaleźli) otrzymali lekcję dobrych manier, a gospodarza przyjęcia uwrażliwił na potrzebujących wsparcia i pomocy, gwarantując mu nagrodę wieczną.

To też dla mnie lekcja, by uczyć się patrzeć na codzienność Jego oczami, żeby dostrzegać innych z miłością i troską o ich większe dobro.

s. Katarzyna OP