21 sierpnia 2022

XXI Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Iz 66, 18-21

Ps 117

Hbr 12, 5-7. 11-13

Łk 13, 22-30

 

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.” (J 14,6)

Nie jest łatwo być Jego uczniem i iść Jego drogą. Jezus nie daje taniego pocieszenia. Właśnie dlatego, że zależy Mu na nas, Jezus mówi słowa pełne prawdy, a które na nowo ukazują nam Jego jako drogę. Trudną drogę – ciasne drzwi. Ale właśnie przyjmując Jego „karcenie” żyjemy naprawdę.

„Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.” (Hbr 12,11-13)

Panie, umocnij naszą wiarę!

s. Małgorzata OP