14 sierpnia 2022

XX Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Jr 38, 4-6. 8-10

Ps 40

Hbr 12, 1-4

Łk 12, 49-53

 

„Zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach” – czytamy dziś w Liście do Hebrajczyków. To, że potrzebujemy odrzucić grzech, jest sprawą jasną. Ale jak rozumieć ów „wszelki” ciężar, którego powinniśmy się pozbyć? – Takim zbędnym obciążeniem bywa zamartwianie się, zabieganie o sprawy błahe, rozpamiętywanie błędów i porażek, pielęgnowanie lęków i smutków… Tę listę ciążących nam ładunków można by mnożyć. I oto słyszymy przynaglenie do zrzucenia z siebie owego ciężkiego i niepotrzebnego bagażu. A na naszą drogę wystarczy nam brzemię słodkie i lekkie: brzemię Bożej miłości, z którym spokojnie i szczęśliwie przebiegniemy wyznaczoną nam trasę.

s. Paula OP