15 maja 2022

V Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne:

Dz 14, 21b-27

Ps 145

Ap 21, 1-5a

J 13, 31-33a. 34-35

ZNAK ROZPOZNAWCZY

Przykazanie to coś więcej niż zachęta, prośba, propozycja czy polecenie. A dane w ostatnich godzinach życia może być odebrane jak testament. Dlatego czytając słowa Pana Jezusa do uczniów w Wieczerniku: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”, wiem, że uczestniczę w wyjątkowym wydarzeniu.

Te słowa są skierowane też do mnie i do Ciebie. Zadanie do wypełnienia, wysoko postawiona poprzeczka. Wysoko, bo dotyczy miłości wzajemnej, czyli takiej, która nie tylko potrafi ofiarować, ale umie też dar przyjąć (a to drugie często jest trudniejsze niż pierwsze).

I bardzo wysoko postawiona poprzeczka, bo jako wzór Pan Jezus daje swoją Miłość i zaprasza do naśladowania Go w tej miłości. Ale jest też w Jego słowach wyjaśnienie, a może i motywacja: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Miłość wzajemna – znak rozpoznawczy uczniów Jezusa w codzienności. Mają o nas świadczyć czyny a nie słowa.

s. Katarzyna OP