8 maja 2022

IV Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne:

Dz 13, 14.43-52

Ps 100

Ap 7, 9.14b-I7

J 10,27-30

 

„… i ja daję im życie wieczne (…) i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (por. J 10, 27)

Wydaje się, że takie proste zdania, a my nie jesteśmy przecież w stanie pojąć, co znaczy „życie wieczne”. Życie – Zoe (grec.), które jest czymś absolutnie innym, niż nasze życie tutaj.

Z tych słów i każdego zdania dzisiejszej ewangelii przebija miłość Jezusa do nas, tak jakby Bóg nie miał innej troski, nikogo innego do kochania, jakby całe Jego „życie” skupiło się tylko na nas. Jego „życie”, które nazywa się życiem wiecznym i którym wciąż pragnie dzielić się z nami.

Gdy wracam do tych słów i powtarzam, że nikt nie wyrwie nas z Jego ręki, to Słowo Boże działa, dodaje otuchy. Bardzo delikatnie, niepojęte przez nas życie wieczne zaczyna się już tu.

s. Małgorzata OP