Wielki Piątek – kazanie o. Marka Nowaka

Wielki Czwartek – kazanie o. Marka Kosacza