10 kwietnia 2022

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Czytania liturgiczne:

Iz 50, 4-7

Ps 22

Flp 2, 6-11

Łk 22, 14-23,56

 

TESTAMENT Z WIECZERNIKA

Tylko św. Łukasz spór Apostołów o pierwszeństwo umiejscawia w czasie ostatniej wieczerzy Pana Jezusa, tuż przed Jego Męką. A skoro znajduje się one właśnie u kresu ziemskiej wędrówki Pana, to Jego słowa do uczniów czytam jak testament.

„Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!” Jasno, konkretnie i zupełnie na opak prawom rządzącym we współczesnym świecie, gdzie liczy się władza, siła i panowanie. Ale to Jezus jest Drogą i jeśli daje niepopularne i wymagające wskazówki, to dlatego, że On sam już tę drogę przeszedł i utorował: „Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.” To zapewnienie Pana o Jego obecności jest też zachętą dla mnie, by spotkać się z Nim na drodze miłości i służby, i pozwolić się poprowadzić do Królestwa, które przekazał swoim uczniom. „Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole .”

s. Katarzyna OP