27 marca 2022

IV Niedziela Wielkiego Postu

Czytania liturgiczne:

Joz 5, 9a.10-12

Ps 34

2 Kor 5, 17-21

Łk 15, 1-3.11-32

 

Największym niebezpieczeństwem, jakie czyhało na marnotrawnego syna, nie była cała ta nędza, w którą wpadł. Największym nieszczęściem byłaby niewiara w możliwość powrotu do Ojca i bycia przez niego przyjętym. Największym tryumfem Szatana nie jest bowiem doprowadzenie człowieka do grzechu, lecz przekonanie go do kłamstwa, że z tego grzechu się nie wydostanie i że Ojciec przestał go kochać. Na szczęście marnotrawny syn w to kłamstwo nie uwierzył. Chociaż nie zdawał sobie zupełnie sprawy, jak ogromna jest miłosierna miłość jego Ojca, to jednak uwierzył przynajmniej w to, że nie zostanie przez niego odrzucony. I ta ufność wystarczyła, aby „wszystko stało się nowe”. Zachwycająco nowe!

s. Paula OP