2 stycznia 2022

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Czytania liturgiczne:

Syr 24,1-2.8-12

Ps 147

Ef 1,3-6.15-18

J 1,1-18

 

Mądrość nam wszystko wytłumaczy

Tydzień temu świętowaliśmy Boże Narodzenie, rozmyślając nad Dzieciątkiem Jezus. Wszystko skupione było wokół tajemnicy Wcielenia Boga który stał się jednym z nas.

2 Niedziela Bożego Narodzenia ukazuje nam inny aspekt tej Tajemnicy, a mianowicie czytamy, jak bardzo człowiek zaproszony jest do tej Bosko-ludzkiej komunii. W tych czasach doświadczamy mocno, że człowiek nie po to jest stworzony, by zachować neutralność.

W Liście do Efezjan czytamy, „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.” Istota człowieka nie tkwi w tym czym on jest, ale w tym kim może być.

Jeśli człowiek nie jest więcej niż ludzki, wtedy jest mniej niż ludzki, bo Słowo przyszło do nas i „wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.”

Chciało by się powtórzyć wielkie hasła o godności człowieka, ale tę godność daje nam nikt inny tylko Ten, który przychodzi do swej własności.

Istnieje zagrożenie, że raczej będziemy wierzyć w to, czego sobie życzymy, niż będziemy życzyć sobie tego, w co wierzymy.

Pojąć tę nadprzyrodzoną mowę Apostoła Pawła, że” Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego”, można tylko duchem, dlatego dalej czytamy „Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych”

Związek z Bogiem nie jest epizodem świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia, bo to, co dzieje się między Bogiem a człowiekiem, trwa całe życie.

Dokładnie tak jak człowiek żyje w sferze natury i podlega jej prawom, tak samo znajduje się w świętym wymiarze. Nie ma przeciwieństwa w tym, co ludzkie i boskie, bo wszystko jest w nas i za to chwała Bogu.

s. Michaela OP