II Niedziela Adwentu

Czytania liturgiczne:

Ba 5, 1-9

Ps 126

Flp 1, 4-6.8-11

Łk 3,1-6

 

DLA ZBAWIENIA

Cesarz Tyberiusz, Poncjusz Piłat, Herod, Filip, Lizaniasz, Annasz i Kajfasz (w. 1-2) -to postacie historyczne. Bóg, Stwórca i Władca czasu, który jest ponad czasem, który nie ma początku, ani końca. Bóg wieczny i odwieczny w Jezusie Chrystusie stał się postacią historyczną. Wszedł w czas – w nasz czas. Po co? Nie, aby zaistnieć na scenie świata. On tego naprawdę nie potrzebował, bo On ten świat stworzył. Przyszedł wyłącznie dlatego, że nas kocha i aby nas zbawić. A przed sobą posłał Jana Chrzciciela (także postać historyczną – piszą o nim nie tylko Ewangelie, ale także Józef Flawiusz), aby zapowiadał Jego przyjście i przypominał słowa Izajasza, że na końcu czasów „każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga”.

s. Miriam OP