14 listopada 2021

XXXIII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Dn 12, 1-3

Ps 16

Hbr 10, 11-14. 18

Mk 13, 24-32

Słyszymy w dzisiejszych tekstach zapowiedzi zdarzeń trudnych, czasem przerażających. Możemy doświadczać wtedy lęku, smutku, niepokoju. Kiedy czytam te teksty, nigdy nie mam jasności, czy niektóre z opisywanych zdarzeń już się nie spełniły, czy przypadkiem właśnie się nie dzieją…, czy to już? Ale gdy czytam słowa: „W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia…” (Dn 12,1) „Wówczas ujrzą Syna Człowieczego…” (Mk 13,26), to wydaje mi się, że Bóg nie chce nas tymi proroctwami straszyć. Mam wrażenie, że mówi: Kiedykolwiek będą działy się takie fakty, pamiętajcie, że jestem blisko, że już was odkupiłem, że możecie powierzać się memu Sercu.

Dlatego moją modlitwą w odpowiedzi na dzisiejsze czytania są słowa psalmu:

„Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.” (Ps 16,8)

s. Małgorzata OP