31 października 2021

XXXI Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Pwt 6, 2-6

Ps 18

Hbr 7, 23-28

Mk 12, 28b-34

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi jasno, że najważniejszym zadaniem w naszym życiu jest miłość – to jest najważniejsze przykazanie. Mamy kochać Boga ze wszystkich sił i bliźniego jak siebie samego. Ale pierwsze słowa tej najważniejszej dla Żydów modlitwy i najważniejszego dla nas przykazania, to polecenie, żeby słuchać, a tym samym jest to objawienie Boga, który mówi do człowieka.

Ostatnio ze znajomymi rozmawialiśmy o tym, że dla dziecka bardzo ważne są i na długo zostają w pamięci momenty, kiedy rodzice, dziadkowie, czy inne ważne dla nich osoby mają dla nich czas, kiedy rozmawiają z nimi, traktując je niemal jak dorosłych – traktując je poważnie.

Bóg traktuje nas poważnie: mówi do nas, słucha nas, pokazuje drogę i to właśnie On i tylko On jest jedynym Bogiem i jedynym naszym Panem.

s. Miriam OP