3 października 2021

XXVII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Rdz 2, 18-24

Ps 128

Hbr 2, 9-11

Mk 10, 2-16

 

Czasami wolność jest rozumiana jako absolutna niezależność od wszystkiego i od wszystkich, od prawa naturalnego, od prawa Bożego. I taka „wolność” bywa pojmowana jako podstawa szczęścia. Ale jest to bardzo złudne.

Dzisiejsze Słowo Boże uczy nas, że prawdę o sobie – tę prawdę, która wyzwala nas ku szczęściu – odnajdujemy tylko w relacji z Bogiem i bliźnim, odkrywając, że całkowicie zależymy od Boga, że całkowicie do Niego należymy i że trwamy w zależności od naszych bliźnich, że jesteśmy dla siebie nawzajem darem. Człowiek nie jest w stanie wymyślić samego siebie, lecz to Bóg nas „wymyślił” – jesteśmy ukształtowani według zamiaru Jego miłości i w posłuszeństwie Jego prawu wpisanemu w nasze serca stajemy się prawdziwie wolni i naprawdę szczęśliwi.

s. Paula OP