19 września 2021

XXV Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Mdr 2, 12. 17-20

Ps 54

Jk 3, 16 – 4, 3

Mk 9, 30-37

 

Spektakl Miłości

Szuka jest wytworem piękna i dziełem jego jedności i harmonii. Dziś Dobra Nowina przedstawia nam najciekawszą sztukę, jaką jest sztuka zadawania pytań. Ewangelia, w której św. Marek opisuje nam kolejną zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa to pewien rodzaj takiej właśnie sztuki gry i pozoru. „Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa” chciałoby się rzec za Księgą Mądrości. Dialog, jaki toczy się na tej scenie Galilei, ma w sobie coś z gry. Jezus zachęca do rozmowy pytając  «O czym to rozprawialiście w drodze?» On wie i zna te nasze ciche pokątne rozmowy, a jednak pyta, pozostawiając nam wybór: odpowiedzieć albo odmówić odpowiedzi.

Jesteśmy wolni wybierając pomiędzy prawdą a ucieczką od niej, ale nie jesteśmy wolni co do tego, że musimy wybrać. Ta cisza jest też odpowiedzią i jakimś wyborem, że nie szukamy konfrontacji z Prawdą. Wcześniej jest słowo „Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać”. Stach spowoduje, że zostajemy sami w tym lęku, tocząc swoistą wojnę i kłótnie, jak piszę Apostoł Jakub, z powodu żądz, które walczą w członkach naszych.

Nagle na scenie pojawia się dziecko – trochę jak ten element, który ma nic nieznaczącą rolę w tym ziemskim spektaklu, a jednak kluczową dla ujawnienia prawdy. „Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami”. Kim jest dziecko, jeśli nie obrazem prostoty i ufności ojcu, a to Jezusowe przyjęcie dziecka to jak przyjęcie przez Boga Ojca, który zaprasza do dialogu w prawdzie. „Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom; my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie” (1 Kor. 4, 9-10).

s. Michaela OP