12 września 2021

XXIV Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Iz 50, 5-9a

Ps 116A

Jk 2, 14-18

Mk 8, 27-35

 

ŚWIADKOWIE PRAWDY – PRZEWODNICY W DRODZE

Dwie myśli towarzyszyły mi przy lekturze słów dzisiejszej Ewangelii.

Pierwsza, że pytanie zadane przez Pana Jezusa apostołom: „A wy za kogo Mnie uważacie?” jest pytaniem do mnie. Pytaniem na które mam udzielić odpowiedzi. Osobiście i zgodnie z prawdą.

Druga, że dziś Kościół wpisuje w poczet błogosławionych dwoje przyjaciół, w których życiu wypełniła się ta Ewangelia: Matkę Elżbietę Różę Czacką – niewidomą hrabiankę, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i dzieła Lasek oraz ks. Stefana kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski. Oboje samemu Bogu (Soli Deo to biskupie zawołanie hierarchy) oddali chwałę swoim życiem poświęconym na służbę w Kościele. Rozpoznali w Chrystusie Mesjasza i poszli za Nim przyjmując trud i cierpienie, które w różnoraki sposób było wpisane w ich codzienność. Dlatego widzę w nich świadków Prawdy i przewodników w drodze „Przez Krzyż – do nieba” – jak uczyła swoje siostry i współpracowników – ludzi Lasek – Matka Elżbieta.

s. Katarzyna OP