27 czerwca 2021

XIII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24

Ps 30

2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Mk 5, 21-43

 

Zastanawiałam się kiedyś, dlaczego w księdze Mądrości zaraz po słowach o życiu dla nieśmiertelności jest zdanie o sprawiedliwości. Skąd nagle zdanie: „Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna” (Mdr 15, 1)?

Dziś połączyłam je z fragmentem z listu do Koryntian: <<aby nastała równość, jak to jest napisane: „Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele.”>> ( 2 Kor 8,14-5). A więc sprawiedliwość – równość polega na tym, że nie dajemy – otrzymujemy po równo, ale w zależności od potrzeby. Bóg obdarza sprawiedliwie, daje to, co każdy potrzebuje. Nie daje według moich ludzkich obliczeń, według mojego porównywania. Jego sprawiedliwość wypełnia braki w nas i w ten sposób prowadzi nas do nieśmiertelności.

s. Małgorzata OP