6 czerwca 2021

X Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Rdz 3, 9-15

Ps 130

2 Kor 4, 13 – 5, 1

Mk 3, 20-35

Niebo

W tę niedzielę czytania zapraszają nas do medytacji Nieba. Choć fragment z Księgi Rodzaju opisuje stan po upadku pierwszych rodziców, gdy Adam i Ewa zostają ukarani, jest to jednak obraz rajskiego ogrodu, gdzie każdy z nas zmierza. Pokazuje nam to spotkanie w Raju z Bogiem, że wszelkie konflikty i straty są wynikiem braku pełnej harmonii, którą utraciliśmy, a która jest synonimem Nieba. Św Paweł dlatego pisze: „Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”.

W Ewangelii Jezus przywołuje natomiast obraz domu, który wewnętrznie skłócony ulega zniszczeniu. Na swój sposób można to odnieść do swego wnętrza. Dom jako synonim człowieka, w którym jest to całe napięcie między harmonią i walką egoistycznej natury. Wiele razy nasuwa mi się myśl, że cóż mi przyjdzie, gdy poznam architekturę nieba, skoro nie ma we mnie żadnej harmonii i miary. Równocześnie potakuję i zaprzeczam, podnoszę się i upadam, czynię dobrze i czynię źle.

Jezus, który objawia się nam w tej Ewangelii, ukazuje, jak łatwo wpaść w taki duchowy spór, gdzie bardziej się różnimy, niż szukamy jedności. Pragnienie „aby byli jedno” Jezus w tym miejscu nazywa pełnieniem woli Boga, a Maryja jako Nowa Ewa jest tego posłuszeństwa wzorem. Pięknie nam to objaśnia prefacja, w której słyszymy, że „to, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei”.

Wielkim darem jest życie w takiej harmonii, gdzie konflikty nie burzą, ale umacniają naszą jedność. Życie we wzajemnej zgodzie jest też odkrywaniem, że jesteśmy we wspólnocie, która pragnie „ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę”.

Skłócony dom naszego wnętrza powoduje, że nie słyszymy tego, czego Bóg od nas oczekuje, dlatego warto uciekać się do tej prawdy, że im bardziej jesteśmy zasłuchani w Słowo, wtedy buduje się prawdziwa komunia z Chrystusem.

s. Michaela OP