9 maja 2021

VI Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne:

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ps 98

1 J 4, 7-10

J 15, 9-17

 

Chodzi o miłość

Niektórzy uważają, że chrześcijaństwo to same nakazy i zakazy oraz puste rytuały. Dzisiejszy fragment Ewangelii (J 15, 9-17) temu przeczy.
W tym dziewięciowersowym fragmencie cztery razy pada słowo miłość, pięć razy słowo miłować i trzy razy słowo przyjaciele. Ten fragment to część mowy pożegnalnej Jezusa, w której dzieli się On tym, co najważniejsze, że Ojciec kocha Syna, że Syn kocha nas i nazywa nas swoimi przyjaciółmi, że mamy się miłować wzajemnie. W chrześcijaństwie naprawdę nie chodzi o nakazy, zakazy, czy rytuały, ale o MIŁOŚĆ!! Wszystko to, co zewnętrzne: sakramenty, Słowo Boże, modlitwa, przykazania są wyrazem miłości Boga do nas i mają być naszym wyrazem miłości do Niego. Bez miłości będą dla nas faktycznie tylko pustymi rytuałami i ciężarami zbyt trudnymi do uniesienia. Miłości Boga możemy być pewni – On nas kocha, bo On jest Miłością. Ale my o naszą miłość musimy dbać, trzeba ją budować dzień po dniu małymi krokami, małymi gestami.

s. Miriam OP