14 lutego 2021

VI Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Kpł 13, 1-2. 45-46

Ps 32

1 Kor 10, 31 – 11,1

Mk 1, 40-45

 

WYZNANIE WIARY

Pan Jezus wielokrotnie spotyka się z ludzką biedą, cierpieniem, chorobą, zniewoleniem. Proszą Go o uzdrowienie albo sami chorzy, albo ktoś z ich bliskich. I często w takich momentach Pan Jezus pyta o wiarę. A w dzisiejszej Ewangelii, gdy przychodzi do Niego trędowaty, tego pytania nie stawia. Dlaczego?

Jedyna odpowiedź, która tłumaczy mi zachowanie Pana Jezusa jest taka, że trędowaty wyznaje swoją wiarę w Jezusa jako Boga – Mesjasza w słowach: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Nie prosi, nie pyta, tylko stwierdza, że Pan ma moc go uzdrowić, jeśli taka jest Jego wola. I ma nadzieję, że tak będzie (inaczej pewnie by do Niego nie przyszedł).

I wydarza się cud – trąd znika.

To spotkanie jest dla mnie obrazem sakramentu pojednania, którego celebracja jest dla mnie wyznaniem wiary w moc Boga, który oczyszcza moją duszę z trądu grzechu.

s. Katarzyna OP