24 stycznia 2021

III Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Jon 3, 1-5.10

Ps 25

1 Kor 7, 29-31

Mk 1, 14-20

 

PIERWSZE SŁOWA

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy pierwsze słowa Jezusa, które zapisał św. Marek: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (w. 15). Oczywiście znamy inne – wcześniejsze słowa Jezusa dwunastoletniego z Ewangelii wg św. Łukasza, ale Marek nie pisze o dzieciństwie Jezusa i u niego pierwsze są słowa o czasie, który się wypełnił, o Królestwie, które jest blisko i o wezwaniu do nawrócenia i wiary.

Jezus przychodzi do nas z Dobrą Nowiną i chce, żebyśmy w nią uwierzyli, żebyśmy zmienili nasze myślenie na jej wzór. Bo nawrócenie to właśnie zmiana myślenia, a Ewangelia to Dobra Nowina, a jej pierwsze przesłanie u Marka jest takie, że już jest ten czas, kiedy Królestwo jest blisko – kiedy Bóg przyszedł, aby być z nami, aby być pośród nas.

Bóg jest blisko i chce mojego nawrócenia – nie z jakiegoś swojego widzimisię, ale dlatego, że chce mojego szczęścia, chce, żebym potrafiła przyjąć Jego bliskość – żeby pierwsze było pierwsze!

s. Miriam OP