17 stycznia 2021

II Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

1 Sm 3, 3b-10.19

Ps 40

1 Kor 6, 13c-15a.17-20

J 1,35-42

 

Zwykły Niezwykły

Piękny mamy okres zwykły i niezwykłe jest Słowo na początek tego Okresu.

Wiele razy zachęca się nas wierzących, aby poznać Pana, a zarazem słyszymy, że nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Rodzi się pytanie jak poznać i być poznanym?  Wzruszający jest opis powołania Samuela i tego, jak Bóg przychodzi do niego. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.

Bóg mówi po imieniu, czyli jest Tym, który staje się naszym Panem i Bogiem,  a daje się poznać, gdy zostanie przyjęty do serca jako Pan. „Mów, Panie…” i zaczyna się dialog, a więc i bliskość. Bóg i człowiek poznają się w ten sposób, że angażuje się cały Tajemniczy JAHVE i cały człowiek z tym, co cielesne i duchowe. Poznajemy, bo mieszka w nas Duch Pański i dlatego św. Paweł może powiedzieć „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie?”

Poszli więc i zobaczyli pierwsi uczniowie, i zaczęli służyć Jezusowi, i przybliżać Boga ludziom, bo Pan, który nas stworzył, musi pragnąć naszego tworzenia i spożytkuje nasze tworzenie, aby Mu służyło. Człowiek jednoczy ducha i ciało, więc musi służyć jako duch i ciało. Widzialne i niewidzialne spotkanie dwóch światów w Człowieku.

s. Michaela OP