rok 2017

31 grudnia 2017 Niedziela Świętej Rodziny Czytania liturgiczne: Syr 3, 2-6.12-14 Ps 128                                                                                                                                                                  Kol 3, 12-21                                                                                                                                                           Łk 2, 22-40                                                                                                                                                        Dziś czytania sprowadzają mnie do kilku refleksji. Po pierwsze podstawą szczęścia rodziny jest służba. Tu mogłabym zacytować cały fragment przeznaczony na dziś z listu do Kolosan: Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, … znosząc jedni drugich, … żony bądźcie poddane mężom, … mężowie … Czytaj dalej rok 2017