22 stycznia 2022

III Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne:

Iz 8, 23b – 9, 3

Ps 27

1 Kor 1, 10 – 13. 17

Mt 4, 12 – 23

Światłość, wolność i radość – te trzy scalone ze sobą rzeczywistości są szczególnie wyakcentowane w Słowie Bożym na tę niedzielę. A stanowią one jedność, gdyż w świetle Bożej prawdy dostrzegamy całą naszą biedę, nasze zniewolenia, a to Boże światło, Boża prawda ma moc autentycznie nas wyzwolić ku pełni radości, którą odnajdujemy w miłosnym podążaniu za wezwaniem Jezusa, w oddaniu się Jemu.

s. Paula OP