Jak co roku w wakacje Fraternia świeckich dominikanów zaprasza na wspólne czytanie lektury duchowej. W tym roku będą to „Wyznania” św. Augustyna. Spotkania odbywają się w czwartki po Nieszporach (ok. 19.00) przy kapliczce Matki Bożej Ostrobramskiej. Serdecznie zapraszamy!