15 marca 2020
III Niedziela Wielkiego Postu

Czytania liturgiczne:

Wj 17, 3-7

Ps 95

Rz 5, 1-2. 5-8

J 4, 5-42

Trzeba Mu było

Jezus spotkał się z Samarytanką, bo „TRZEBA Mu było przejść przez Samarię” (w. 4). Bardzo Mu na tym zależało.

To Dobra Nowina dla nas w trakcie Wielkiego Postu. Wszystkie nasze postanowienia mają służyć temu, żeby spotkać się z Bogiem, bo Jemu na tym bardzo zależy. On chce się z nami spotykać, aby odsłaniać przed nami prawdę o nas samych i – przede wszystkim – aby nam dawać wody żywej, która ugasi nasze pragnienie.

Bóg chce się z nami spotkać, więc przychodzi do nas – przyjmijmy Go, rozmawiajmy z Nim, pozwólmy Mu działać w naszym życiu.

s. Miriam OP