1 marca 2020
I Niedziela Wielkiego Postu

Czytania liturgiczne:

Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Ps 103

Rz 5, 12-19

Mt 4, 1-11

Kazanie o. Pawła Krupy:

 

Rajska / pustynia

Zastanawiając się nad dzisiejszą Ewangelią uświadomiłam sobie, jak dla nas wierzących bliskie jest słowo „pustynia”.

Gdy czytamy o początkach działalności Jezusa, które rozpoczynają się kuszeniem na pustyni, zaraz mamy osobiste skojarzenia i choć może wielu z nas w ogóle nie było na prawdziwej pustyni, to mamy w sobie obraz miejsca, które jest samotnością i pustką.

Nasze duchowe pustynie stają się miejscem, gdzie możemy spotkać Jezusa i tego, który nas zwodzi.

Chcąc wyciągnąć dla siebie jakieś zrozumienie dzisiejszego Słowa, odkryłam jedną zasadniczą prawdę o tym miejscu.

Są pustynie, na które idziemy, bo gdzieś zagubiliśmy się w drodze, bo jak pisał współczesny poeta

„Człowiek codziennie wychodzi na pustynię

I nie zna granic tej pustyni

I codziennie kuszony jest człowiek

i zna granic tej pokusy”

Na szczęście Ewangelia to Dobra Nowina i ona dziś zaczyna się słowami „Duch Pański wyprowadził… na pustynię”

W obu przypadkach to miejsce jest pełne pokus i napięcia o to, kto wygra tę walkę duchową, ale też jest pewne, że jeśli dajemy się prowadzić Duchowi, On pokaże nam sposób, by zwyciężyć.

Nigdy nie idziemy sami przez życie, tym bardziej w czasie, w którym mamy poczucie pokus i działania złego.

Mamy pewność, że jeśli czujemy się stawiani na krawędzi wyborów i mamy poznać ile warta jest nasza wiara to walczy za nas Bóg, walczą Aniołowie„.

Trzymam się tego słowa, bo nie uniknę pokus, ale mogę je znosić z Jezusem w Duchu Świętym.

s. Michaela OP