1 grudnia 2019
I Niedziela Adwentu

Czytania liturgiczne:

Iz 2, 1-5

Ps 122

Rz 13, 11-14

Mt 24, 37-44

 

WYCZEKIWANIE

U progu Adwentu Kościół daje nam Ewangelię, która przypomina o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych, czyli w oczekiwaniu na ponowne przyjście Syna Człowieczego. I chociaż dzień ten okryty jest tajemnicą, to już teraz, codziennie, otrzymujemy jego przedsmak w Eucharystii. W tym sakramencie przychodzi Pan i daje się nam cały, równocześnie zapraszając do ciągłego wyczekiwania Jego przyjścia. To paradoks chrześcijaństwa, bo Bóg już jest blisko człowieka, a zarazem nawołuje i zaprasza, by na Niego czekać. Dlaczego? Bo czekanie wzmaga tęsknotę i staje się wyglądaniem i wyczekiwaniem. Czujni i czuwający stajemy na straży naszych serc zapatrzeni w wieczność, która kiedyś będzie naszą teraźniejszością. Pytanie jest tylko jedno: czy już dziś pozwolimy Bogu, by nas tam wprowadził w przyszłości?

s. Katarzyna OP